DOJEŻDŻAMY DO PACJENTÓW. WARSZAWA URSUS, PRUSZKÓW, MICHAŁOWICE.

 

 

   Drodzy Państwo, CRD "MIKUŚ" udziela profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Nasz Zespół specjalistów rzetelnie prowadzi terapię dzieci:

 • z autyzmem i zespołem Aspergera
 • z ADHD
 • z trudnościami w koncentracji uwagi 
 • z trudnościami w zapamiętywaniu
 • z ryzykiem dysleksji, dysgrafii i dysortografii
 • sprawiających trudności wychowawcze
 • nieradzących sobie ze stresem
 • z problemami emocjonalnymi (dzieci lękowe, nieśmiałe lub agresywne)

Zaangażowanie, umiejętności oraz wiedza Zespołu terapeutycznego przekłada się na jakość zajęć ogólnorozwojowych i usprawniających.

Oferta:
 • wczesna interwencja i wspomaganie
 • konsultacje, diagnoza i terapia
 • zajęcia terapeutyczno-językowe (język angielski) 
 • warsztaty twórczości
"Dorośli twórcy nie spadają z nieba, ale też byli dziećmi, niektórzy tak zwanymi cudownymi, a inni całkiem zwyczajnymi"                                                                                                                                                        Dorota Kubicka
 

Zajęcia prowadzimy w domu klienta, na terenie placówek edukacyjnych (w przedszkolu, szkole, świetlicy).

Pracując z dziećmi bazujemy na poznaniu ich indywidualnych potrzeb, nawiązaniu spontanicznego kontaktu, edukacji, stymulacji oraz zabawie. Tworzymy naturalne, zabawowe sytuacje, w których dzieci zdobywają nowe umiejętności, z radością uczą się i poznają świat. Układamy indywidualne programy terapeutyczne, w których uwzględniamy priorytety zgłaszane przez rodziców.

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dzieci!

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Wspólnie realizowane cele wpływają na szybkość i efektywność terapii, generalizowanie zdobytych przez dziecko umiejętności oraz na utrzymanie efektów w czasie.

Z wyrazami szacunku,
Zespół CRD "MIKUŚ"